SISOLAR construeix i gestiona parcs fotovoltaics.

Hi ha millor central fotovoltaica que la fulla d’un arbre? Benvinguts a l’energia positiva!

Un signe “+” lluminós i energètic obre la carpeta-catàleg de presentació d’aquesta empresa, amb fitxes detallades dels diferents parcs fotovoltaics gestionats per SISOLAR.

Agència: Ente