La radiació no es veu, però hi és.

Aquesta és la feina de SHARE. És una plataforma d’àmbit europeu i la seva missió és estimular l’integració de les ciències socials i les humanitats en l’investigació i les polítiques relacionades amb la radiació ionitzant (protecció radiològica, gestió de residus radiactius, normativa, etc.).

Al seu web expliquen amb detall totes les activitats que organitzen. Ja que ens van fer l’encàrrec de redissenyar-la i donar-li un aire nou, vam poder conèixer més a fons aquesta feina tan important.

Coordinació: Merience