A NKA ADVISORS es defineixen com una boutique d’assessorament immobiliari.

Encarem el redisseny del seu web amb l’objectiu de conciliar els continguts (inversions, actius, rendibilitat) amb un estil gràfic atractiu i clar. I al tractar-se d’un sector tan dinàmic, l’apartat de blog permet a NKA informar de les seves operacions en forma de news.

Ampliem el concepte de boutique?

nkadvisors.es

Agència: Ente