Logotip? Imagotip? Anagrama? Isotip?

Són molt interessants les diferències entre aquests conceptes sobre imatge corporativa, però no és l’objectiu d’aquest post. Tot i que aquí hi ha un recull de tot una mica: feines publicades i d’altres que es van quedar a la fase de propostes.

Seràn imagotips o isotips…?.

Agencia: Ente