ABAC CAPITAL és una assessora independent d’inversions amb seu a Barcelona.

I en aquest cas ens van encarregar la maquetació i el disseny del seu informe corporatiu Environmental, Social and Governance report 2016.

No ens enganyem. A tot creatiu visual li agrada enfrontar-se a l’organització gràfica de dades, taules i diagrames. Tot un repte.

Agència: Ente